RUUMI JA KOHAVÄLJA ENERGEETIKA TEENUSEGA SEOTUD TEEMAD

Energeetilise maailma minevik meie elamistes, kohaväljades ja tööruumides, kus me oma elu veedame, vajab korrastamist. Eelkõige vajavad eemaldamist vanad vaimsed sõnumid ja sellega kaasnenud teod nii sõnas kui liikumises.

RUUM ON OMAMOODI RAAMATUKOGU. Meie elu ja teguviisid jätavad oma sõnumi määramatuks ajaks ruumidesse. Iga ruumi sisemus on justkui omamoodi kinnine anum, kus ka info jääb kauemaks pidama. Kõik eilne oli vajalik selleks eluhetkeks, kus me saime nende tegevustega oma elu edasi viia. Kuid kui neid mõtteid ja teguviise kuhjub minevikust sinna palju sinna, siis juba hakkame kordama mineviku kogemusi ja ei saa enam elada takistusteta. Me ei ole mõtisklenud, et eilne päev ei tohiks uut päeva segada ja saata meid kogema minevikku. Siis tekivad meie maailma apaatsus ja mõttetegevus seiskub, keha väsib jne... Hakkame kordama oma vigu ja tarvitama apteegimaailmas pakutavaid aineid, mis veel rohkem viivad meid sellest tabletimaailmast sõltuvaks jne.

Kindlasti teiste tarvitatud (kasutatud) kodu ostmisel omale astume me nende maailma ja hakkame elama nende elatud elu. Võtame omaks nende tegevused ja mõtted jne.... Kindlasti need on vastuolulised meie mõttemaailma ja tegemistega, hakkame muutuma endale ka võõraks.

Meie maailm ümbritsevas keskkonnas on ruum, kus me elame, töötame, toimetame jne.. See ruum, mida me kasutame, vajab pidevat korrashoidu ja hoolitsust. Kindlasti füüsilisel tasandil teeme me ruumis puhastusi (võtame tolmu, pühime kokku vanad mateeria jäägid jne..) Teeme seda pidevalt ja mida kauem seda ruumi oleme kasutanud, seda rutem ta täitub mustusega ja vajab pidevat kraamimist. Õhupuudus ja asjade üleküllus hakkab ruumis valitsema. Üheks selle põhjuseks on, et me toome ruumi pidevalt mateeriat ja sellega kaasnevalt ka nende esemete energeetika välja. Kuigi mateeria me kas kasutame ära või viime välja, jääb selle eseme energeetika ruumi alles (niinimetatud müürimäluna, et ma olin sinu maailmas olemas ja sa kasutasid minu teenet). See on siis esemete ajajälg, mis vajab ka eemaldamist. Mida rohkem asju ruumis, seda rohkem salvestunud infot, sest füüsiline takistus ei lase ruumil enesel puhastuda.

MÕNED NÄITELISED SIGNAALID, MIS VIHJAVAD, ET MEIE KODU VAJAB ENERGEETILIST PUHASTUST

• Meie kojutulek on alati raskendatud, me kaldume erinevatel põhjustel sinna mitte minema.
• Me tahame ruumist kiiresti väljuda; sealt väljudes tunneme nagu oleks pääsenud vabasse energiasse, kus on palju õhku ja muid häid tundeelamusi.
• Ruumis viibides tekib kiire väsimuse tunne, mõttejõud nõrgeneb, unisus ja korduvad sarnased mõtted, majandussurutis ja pidevalt hirm nende teemade juures.
• Ruumis võivad olla erinevad võõrad lõhnaelemendid (hapukad,kopitanud jne..).
• Ruumis on pidevalt läppunud õhk, peate aknaid avama, et saada uut energiat. Tihti ka avatud aknast õhku sisse ei liigu.
• Ruumid on pidevalt remondis ja ei valmi lõplikult tihti. Kõik värvid ja muud esemed ruumis saavad pidevalt kraabitud ja muid kahjustusi.
• Tundlikumatele inimestele langeb see energia nagu kivi kaela, tekitades ärevust, ärrituvust ja kiiret väsimist, halbu unenägusid ja sagedast haigestumist.
• Suhetes on tekkinud arusaamatud ebakõlad. Räägime teineteisest mööda ja ei mõista, ei kuule teise inimese selgitusi. Kindlasti hakkab vähenema intiimsus kahe inimese vahel.
• Lapsed on pidevalt tujukad, õpiraskused, unisus, hiljem ka kodust ja vanematest eemaldumine.
• Alkoholi pidev liigtarbimine (ka uutes elanikes tekib soov sama tegevust kasutada).
• Koduloomad pidevalt närvilised, närivad mööblit, urineerivad ruumi jne…
• Toataimede halb kasv ja pidevalt kolletunud lehtede teke jne...
• Me hakkame kordama tegevusi, mis seotud selles ruumis olevate vanade sündmustega.
• Võõraste energiate liikumine ruumis. (Seotud seal varem toimunud enesetappude või vägivaldsete surmadega).

TÖÖKOHTADE JA MUUDE EHITISTE RUUMI ENERGEETIKA MÕJUD

• Ruumides õhupuudus. Pidevalt õhus hõljuvad tolmuosakesed katavad meie laudu
• Närvilisus ja pidev võimuvõitlus kollektiivis
• Uue inimese toomine, eelmise töötaja kohavälja (tihti ilmnevad samad töötakistused, mis eelmisegi töötajaga).
• Pidev raha ja muude ressurside puudus. Uusi kliente raske ligi meelitada.
• Meie enda vanad sõnalised vestlused ja ideed ei lase uutel teadmistel edasi areneda.
• Palju vanade dokumentidega kaasnevaid energiaid ruumide väljades
• Eelmiste rentnike energia selles kohaväljas. Eriti raskendav asjaolu on siis, kui meie tegevus hõlmab muid tegevusi ja nägemusi kui endine firma tegevus.
• Ruumid kaotavad pidevalt sära, asjad lagunevad, kaovad ära jne...
• Kindlasti ka sarnaseid puudusi võib ilmneda mis meie kodudes.

Need näited ja välja toodud põhjused mõjutavad eelkõige oma psüühiliste teguritega meie maailma. Muudavad meie mõttemaailma, tekitavad edasi liikumise asemel seisakut, panevad meid tegutsema vastupidises suunas mõttele, tekitavad tülisid ja sõnelusi eimillestki... Hiljem hakkame ka füüsiliste tunnetega tõestama oma üleolekut teise suhtes. Tekivad suitsiidi ja muud mustad mõttevarjundid, mis juhivad meid. Samas mõtiskleme, et me ei soovi sellist elu endale ega teistele inimestele ja seal ruumis elavatele olenditele. Kõik need näited viitavad, et ruum on täis vanu mälestusi füüsilisel, psüühilisel ja spirituaalsel tasandil. Selliste nähtuste ja segavate tegurite eemaldamist nimetatakse energeetiliseks kohavälja ja ruumi energeetiliseks puhastuseks.

Ise olen seda rituaali teinud 14 aastat. Olen välja töödanud erinevad meetodid. Mis aitavad siis vabaneda mineviku sündmustest ja liikuda selle läbi tänasesse päeva. Pakun oma teenust teile üle Eesti ja igale poole maailma. On tulnud ka liikuda väljapool meie riigi piire.

KOHA VÄLJADE ENERGEETILINE PUHASTUSE TEENUS

• Esimene teave ja vestlus käib emaili või telefoni teel. Inimeste poolt saadetud pildid annavad esimese teadmise, kohavälja energeetikast.
• Teen ülevaate kohaväljas ja ruumides ja annan teada, kuidas edasi liigume nende probleemidega
• Määratlen põhi takistused, mis seda kohavälja kõige rohkem mõjutavad/kõigil kolmel tasandil/ spirituaalsel, psüühilisel ja füüsilisel tasandil
• Spirituaalse tasandi mõjutused: likvideerin esma järjekorras (vaimhingede kohaloleku eemaldamine, sõnumite või muude riituslike energiate eemaldamine ruumidelt või esemetelt, eelmiste inimtegevuste energia mõju välja vähendamine ja likvideerimine)
• Psüühiliste tasandi mõjutused: mineviku sõnumid ja tegevuste lahti seletamine ja nende märgiliste tegemiste eemaldamine. Ruumides esemete ja muude takistuste määramine ja nende väljaline puhastus. Ruumi väljdes olevate nätamatute energia niitide lahti lõikamine, eemaldamine
• Füüsiliste tasandi mõjutuste likvideerimine: Nende takistuste avastamine, vaatlus kas nad on vaja sellest kohaväljast eemaldada või muuta nende esemete asukoht. Vahel ka minevikus soetatud esemed takistavad meid edasi liikumast siis tuleb kas need ümber kodeerida (anda neile muu elu ülesanne tegevuse näol või viia ta ajutiselt puhastusse, ootama uut aega jne
• Sellise esmase teenuse ajaliimidiks on tavaliselt 1-2 tundi.
• Eelkõige minu soov on, et inimene ise tee oma kohaväljdes selle riitusliku puhastuse. Mina võtan sellisel juhul ära spirituaalsed mõjutused. Aitan läbi lõigata psüühilised takistused ja teadmisi psüühiliste mõjutuste likvideerimiseks ka tulevikuks (seda teenust teen juba esimesel külastusel )
• Suur energeetiline riituslik puhastus teenus võtab aega erinevalt (oleneb ruumide m2 suurusest, takistuste ulatusest ja nende väljade lahti saamisest ja muudest vahel ka ootamatutest teguritest, mis alles avanevad suurpuhastuse aegu jne..) Kuid aastate kogemus on näidanud 60-70m2 ruumide puhastus võtab aega 2-3 tundi.
• Teen järel kontrolli kohaväljades, küsitlen kommunikatsioonide abivahendite abil, kuidas inimene nüüd selles kohaväljas ennast tunneb.
• Vahel tuleb teha inimesel või minul lisa puhastus, peale suurt puhastust (tavaliselt 2-3 nädala pärast).
• Puhastan üksikuid esemeid (autosi, mööblit, muid kuntsilisi/kultuslikke esemeid/.
• Minu teenuse puhul võtan ise kaasa kõik abivahendid, mida vajan selle riituse läbi viimiseks
• Annan nõu kohale tulemata piltide, fotode ja filmide pealt. Kuid sellised kaugvaatlused saavad olla lihtsamte põhjuste(psüühiliste tegurite) teadvustamistel ja nende õpetuslike teguviiside seletamine. Lihtsamad põhjused saab inimene ise likvideerida koheselt. Kuid spirituaalsed nähtusi pildilistel väljadelt raskem eristada. See teenus toimib kas telefoni või emaili saatmise kaasabil jne...

ÕUE JA MUUDE VÄLISTINGIMUSTES OLEVATE KOHAVÄLJADE ENERGEETILISE PUHASTUSE TEENUS

• Esmase teadmise saan anda ka foto või muu pildilise teabe materjali pealt
• Õuedes ja muudes välistingimustes olevate väljade analüüs väga vajalik alati
• Kohaväljades, kus ei ole ehitisi on vanad elu sündmused jätnud oma ajajälje. See sündmus võib olla mitmete sajandite vanune, kuid elab oma tegevusega edasi siin aja hetkes.
• Määratlen põhjused ja annan üle vaate neist
• Eemaldan need energia niidid, mis seda sündmust siinses ruumis kinni hoiavad
• Toimetan sarnaselt oma riitustega nagu ruumi puhastuse juures
• Vaatlen üle muud energia liikumised kohaväljas.
• Aitan kaasa esemete ja muude skulptuuriliste esemete ümber paigutusel
• Selline teenus on tunni põhine ja saan anda teada riituse pikkuse aja koha peal
• Teatud väljalised riitused saame teha, olenevalt aasta ajast jne..
• Kuid kindlasti soovitan , seda alati teha ennem uue ehitise tegemist.(olenemata, missugune minevik, seda koha välja saadab ja mõjutab)

KINDLASTI MA EI PAKU SELLIST TEENUST: KAUGSEANSILINE RUUMIDE VÕI ÕUEDE ENERGEETILINE PUHASTUS. OLEN KODUS JA PUHASTAN TEIE KODU KAUGEL OLLES KAS OMA KODUST VÕI TÖÖ KABINETIST. Selline teenus on mulle mõistamtu. Me oleme ju ise need mineviku sündmused materialiseerunud nii sõnade kui ka tegudega. Kuidas saan seda teha ilma põhjusega kohtumist ja tema olekut nägemata.... teha füüsilist energeetilist puhastust. Kindlasti ei teega 5 minutilist ruumi puhastust (kätega liigutades natuke, mõne sõnaga puhastust jne...) Seeon minu arvates mitte lõplik vaid ainult vana energia ellu äratamine ja ei kao ruumi väljast kuskile.

INIMESTE JA MUU ELAVA ENERGIATE VAATLUS,KONTROLL JA ENERGEETILINE VÄLJALINE PUHASTUS
• Vaatlen inimese energia välju ja vaatan kus kehaväljas asuvad mineviku sündmused
• Missugused takistuse niidid, segavad inimesel edasi liikumist
• Likvideerin erinevate vahendite kaasabil need takistused
• Annan teada, kus see takistus võis elus kaasa tulla
• Jagan näpunäiteid kuidas sellised takistusi tulevikus ise leida ja kuidas neist vabaneda
• Aitan tuua inimese kehavälja uusi tervendavaid energiad ja sõnumlikke lauseid
• Aitan koduloomade, lindude energia välju puhastada, anda teada nende põhjustest jne...
• Kindlasti ka taimsed ja muud elavad energiad on vahel energeetiliselt saastunud. Vajavad puhastust ja uute tervendavate energiate toomist nende väljalisse maailma

ABI VAHENDITE KAASAMINE MEIE ELU JA TÖÖKOHA RUUMIDESSE

• Pakun kaasabi ruumide elavamaks muutmisel. Meie esivanemate tarkuste kaasabil loodud teadmiste kaasamine praegussse aega
• Pakun välja hiina energeetilisi feng-shuilisi näpunäiteid, kuidas ruumivälja muuta paremaks
• Aitan uue ehitiste välis ja sisekujunduse juures. Määratlen erinevaid värvi ja muid sarnaseid lahendusi, kaasates konkreetse inimese energia välja mõju teadvused ja tunnetused
• Aitan ehitiste aeda, õue tuua abistavad skulptuursed kujundid, mis aitavad selle kohaväljal elama hakata. Sellised meenelised näitajad aitavad meil meeleliselt tuua sellesse kohavälja need mõjud, mis meie meeltes. Ta lihtsalt tuletab meile meelde seda sõnumit ja annab teada millel me peame tähelepanu juhtima, et oleks harmooniline maailm ümbruses
• Vaatlen üle ruumi sisemuses olevad esemed. Annan nõu kuidas nendega suhelda ja leida neile õige asukoht ja lisada nende esemtele sõnumid, et nad mõistaksid teie taotlusi
• Toon ruumidesse lisa abivahendid(kultuslikud kujundid), mis sõnumitega tööle pannes aitavad teil lihtsamini kohaväljas olla, puhata või töötada
• Selline teenuse liik on suhtlemine ja teadvustamine, et esemed pakuvad meile palju abi meie unistuste läbi viimisel...
• Seda teenust pakun koju, töökohtadesse, avalikesse kohaväljadesse jne...
• See teenus on parem teha kohaväljas. Annan ka aruandlusena kokku võtte sellest teemast.
• Soovitan kasutada selle teenuse ajal kas salvestus aparatuuri, fotolisi pildistusi või muid abistavaid vahendeid,mis jäädvustavad minu õpetused

TEENUSTE HINNAD JA MUUD TEABED LEIAD KODULEHE VASTAVATELT LEHTEDELT