Geobioloogiline ja energoinformatsiooniline nõustamine ja nende väljade analüüs loodus kiirgustest lähtudes: mõõte vahenditeks on pendel ja muud bilokatsioonilised info edastajad

» Kodu ja muude ehtiste juures loodus energiate määratlus. Kindlasti tehniliste ja muude takistuste määratlemine ruumides. Õhu ja muude formuleudiliste energiate määratlemine. Esemete ja muude takistavate energiate avastamine ja nende likvideerimine. Psüühiliste ja paranormaalsete põhjuste analüüs kohaväljades ja ruumides.

» Kodu ja muudes ilu aedades maa ja kosmiliste energiate määratlemine ja sinna õigete taimede määratlemine (tihti koostöö erinevate aiandus arhitektidega)

» Firmades ruumi energiate analüüs ja kruntidel energiate määratlemine.
» Suuremate ja mahukamate tööde korral saame hinnas leida tasakaalu.
» Lisana saab tellida geobioloogilise rapordi kirjalikult. Raport koosneb 13-17 lk. Rapordi maksumus 25 eurot.
» Jagan lihtsaid näpu näiteid ja vaatlen fotode kaudu teie kodu energeetilisi välju (füüsilisel, psüühilisel ja spirituaalsetel tasanditel) seda infot edastan e-maili, telefoni, skype ja muude info kanalite kaudu. TUNNI HIND KOHA PEAL ALATES 60 EUROST  + 15 eurot kütus. ERINEVATES LINNADES , ALEVITES, KÜLADES JNE...

Kodu , muude ehitiste, kohaväljade energeetiline analüüs ja koha väljade energeetiline puhastus, takistuste eemaldamine... Uute kaitse ja tervendavate esemete kaasamine ruumidesse jne...

» Vanade energia takistuste avastamine ja nende iseloomu uurimine ja nende eemaldamine inim ja kohaväljadest
» Kohaväljadest ja ruumidest vana energeetiliste energiate eemaldamine rituaalsete meetodite abil
» Jagan õpetusi, kuidas seda rituaalset puhastust inimene Ise saab läbi viia
» Ruumi abivahendite määratlemine ( kindlustades teatud esemete kaasabil tervendava energia liikumise ruumis ja seal säilitamise)
» TUNNI HIND KOHA PEAL ALATES 60 EUROST  + 15 eurot kütus. TUND ERINEVATES LINNADES , ALEVITES, KÜLADES JNE...

Tervise analüüs nii vaimsel kui füüsiskeha tasandil. Nõustamine, kuidas enda maailmas teha muutusi

» Kehavibratsiooni ja keha organite mõõtmine pendlikaartide abil.
» Teiste meetotide abil tervise analüüs
» Teadmiste jagamine, kuidas oma tervise eest hoolitseda ja ennast Ise tervendada
» Suhete analüüs individuaalsel seansil. Erinevate takistuste eemaldamine inimese keha energia väljast ja uute energiate suunamisel inimese kehale ja vaimule
TUNNI HIND ALATES 60 EUROST TUND + 15eurot kütus. EELNEVALT KOKKULEPITUD KOHTADES ÜLE EESTIMAA.
PÕHI NÕUSTAMISE KABINETT ASUB TALLINNAS PÄRNU MNT 67A RUUMIDES
NÕUSTAMINE KABINETIS 55EUR

Loengud, vestlused, kursused minu poolt pakutavatele teemadele

Looduslikest välja mõjudest ümbitsevale keskkonnale, erinevate vaimsete prakitikate õpetamine( eelkõige enda tervendamise nippide jagamine), uute teadvustatud energiate kaasamine omale ja erinevatele ruumidele, kus me pikemat aega viibime. Julgustan lihtsate nippide kaudu oma keha ja vaimu energiad tasakaalu viia, läbi erinevate maa ja kosmiliste energiate.

Jagan teadmisi ja õpetan julgemalt ennast aitama läbi lihtsate praktiliste meetotide kaasates teid praktilistesse kogemustesse.

Mind võib kutsuda erinevatesse eestimaa kohaväljadesse, kus kiiresti saavutame enda edasise arengu. Minu loosung on: Iga väike küla on sama suur kui "suurlinnad" nad vajavad samasugusi teadmisi ja õpetusi.

Igal seminaril oma hinnakiri (alates 75 eurost inimese kohta). Täpsem selle alane info asub koolituste lehel.

Väljaspool Tallinnat lisandub sõidutasu (isikliku auto kasutamisel) Hinnaks 40 eurot.
Kõikidele eel loetletud teenustele lisandub käibemaks 20% .