ENERGEETILINE MAAILM MILLE SISEMUSSE ON LOODUD MATEERIA MAAILM OMA LOODUSES NÄHTAVATE TEOSTEGA

ABINÕUD, MIS ANNAVAD TEADMISI KOHAVÄLJADE JA ERINEVATE RUUMIDE  ENERGEETILISTEST OLEMUSEST

 

Meie maailm ei koosne üksinda ainult mateeriast-mida tänapäeva inimene ainult enda jaoks kõige tähtsamaks peab.Maailm milles me elame algab eelkõige alginfost ja sellega kaasnevatest energiatest. Need nähtamatud energiaid ei ole võimalik füüsiliselt katsuda aga mõõta saame neid omamoodi tunnetada oma keha ja hinge maailmaga. Keha on kogeja ja me kogeme kõigepealt nähtamatut ja siis alles saame ühte füüsilise tundega.

Sündmused(rääkimised,liikumised jne..) jälg meie ruumi energi väljasMeid ümbritsevad energiad- nii nähtavad kui nähtamatud. Ei eksi laulusalm:„Ka sisalikutee kivil jätab jälje".. Kodu peab olema koht, kus sa end hästi tunned, vastasel korral LAGUNEB MEIE VAIMNE JA FÜÜSILINE MAAILM. Sama tähtis on ka see keskkond, kus me töötame,õpime   või käime erinevatel koos viibimistel, puhkamas-lõõgastumas jne...Sama hea olu peab olema ka meie koduloomadele, ja kogu elaval meid ümbritsevas keskkonnas.Meie aiamaad ja põllud, kus me saame oma toidu Kindlasti ka avalik ruum looduses vajab puhtust ja harmooniliste energiate olemasolu. Kõik energiad ja nendega kaasnevad tegevused,sündmused kannavad teadvust. Kui meie endi või ka enne meid konkreetses kohas toimunud raskeid sündmusikoguneb liiga palju,  siis hakkab see energiahulk meid väsitama ja omal viisil mõjutama.Kunagi toimunud sündmuste teadvus hakkab meile peale suruma sarnaseid mustreidja teguviise. Näiteks vägivaldsus, erinevate firmade pankrotistumine samades ruumides, haigused. Sellised kohaväljad võivad olla seotud kunagiste sündmustega(sõdadega, psüühilise ja füüsilise vägivallaga, enesetappudega).UNIVERSUM ON ANDNUD IGALE MÕTTE KUJUNDILE OMA TEADVUSE JA SUUNITLUSE, KUIDAS ME SAAKSIME TEDA KASUTADA JA MÕISTA TEMA OLEMUST KÕIKIDEL REAALSUS TASANDITEL.Neid tasandeid on kindlasti meie universumis palju. Kuid meie inimese jaoks loodud tasandid(oletavasti) jäävad põhiliselt kolmele tasandile ja nende mõju väljad on selles koha välja energeetikas domineerivad. MEIE TEADVUSED JA SEALT KAASNEVAD TEGEVUSED JÄÄVAD TEGUTSEMA MEIE POOLT HALLATAVAS ENERGIA RUUMIS JA SEALT MATERJALISEERUNUD ENERGIA MÕJU TEKIB JA FORMULEERUB  KOLMELE TASANDILE:SPIRITUAALSELE(see tasand kust saab kõik uus alguseja hakkab liikuma mõttepildi tasandile) PSÜÜHILISELE (tekivad kindlad kontuurid olmuse eneria kuju on loodud ja on valmis materjaliseeruma) ja lõpuks FÜÜSILISEL (materjaliseeruunud ja nähtav tasand saame teda näha ja katsuda jne..)

Orbid, on oma moodi ajajäljed minevikust oleviku väljadesSPIRITUAALSE AJA JÄLJED nende info on kõige esmase sündmuse tekitaja kohaväljas, ruumis, esemete väljas jne... Nende infode ajalugu siin maapeal on säilinud kõige kauem. Mateeriliselt on see sündmus minetanud(teda ruumi väljas enam ei ole, oma nähtavusega enam ta meie maailma ta ei kuulu, kuid energeetilisel tasandil on ta ikkagi alles. See,mis ei ole silmaga nähtav,tihti väidetakse, et siis teda ei ole olemas.Kuid kas see on nii? Me olememinetanud selle teema,maha vaikinud või oleme unustanud  ja sellest teemast vähe räägitakse. Ometi teame et igas asjal on oma hing ja energia mis teda koos hoiab. Ese koosneb erinevatest mateeriatest ja nendel kõigil on oma energeetiline ja füüsline tasand.

RUUM JA INIMENE

EHITISE HEAOLU JA SELLE HOIDMINE ON EESMÄRK SELLES PEATÜKIS;EHITIS JA SELLE SISEMUSES ASETSEVAD RUUMID LOOVADKI MEIE TERVIKU JA HARMOONIA MEIE VAIMKEHALE.

Hing igatseb alati avarduda ja kasvada koos ruumiga, kus me pikemalt elame või viibime ja kutsume ellu mõtteid, viime ellu plaane ja teeme igapäevaseid toimetusi.

Kodu, mille valime, tagab sageli selle, mida kõige rohkem vajame: OLEMAKS EDUKAS OMA RÄNNUL TERVIKLIKKUSE SUUNAS. Liikumisel selles elu teekonnal vajame õnnelikku kodu välja ja ruumi, kus suudame oma mõtted ellu viia ja tunda rahulolu saavutuste ja tehtu üle. Selle tunde loomiseks ja säilitamiseks vajame tervendavat ruumi ja sealt kiirgavat positiivset emotsiooni.
• Kodu ja muu ehitis peab olema koht, kus sa end hästi tunned ja tahad alati tagasi tulla. Eemale tõukavas koha väljas LAGUNEB MEIE VAIMNE JA FÜÜSILINE MAAILM.
• Sama tähtis on ka see keskkond, kus me töötame,õpime või käime erinevatel koos viibimistel, puhkamas-lõõgastumas jne...
• Sama hea peab olema olla ka meie koduloomadel ja kogu meid ümbritseval elaval.
• Kindlasti ka avalik ruum looduses vajab puhtust ja harmooniliste energiate olemas olu, samuti meie aiamaad ja põllud, kust saame oma toidu.

KOHTUMINE JA SUHTE LOOMINE KODU VÕI TÖÖKOHA VAIMUGA

Igal kohaväljal on oma nähtav (näeme teda ehitisena) ja nähtamatu ruum(vaimne energia materrilise ruumi ümber). Selle kohavälja koos hoidjaks on vaimne ja füüsiline energia. Ta omab samasugust teadvust ngu inimene (erandiks on see et ta füüsiliselt ei kõneta , kuid tundeliselt ta annab meile omast märku). Sellepärast nimetatakse teda kohavaimuks (haldjaks jne...)

Meie esivanemd juba teadsid seda tõdemust ja austasid alati kohavaimu ; suhtusid temasse kui kõrgemasse teadvusse ja suhtlesid temaga pidevalt. Sama võiksime ka meie teha mitte üksnes, siis kui tuleme kas elama ja töötama sinna. Tehes seda ühekordse tervitusega. Suhtleksime temaga pidevalt kui kolleegiga saavutaksime oma tegemistele ja keha olemusele hea abilise. (esivanemate õpetusi saate lugeda erinevatest teabe materjalidest). Kokkuvõttes tutvustame esimesel korral sellesse kohavälja sisenedes. Suhtleme temaga igapäevaselt tere öeldes, nõu küsides ja nägemist öeldes (tehke seda julgelt häälega). Lisaks võime temast luua mateerialilisse kujndi(mõne meene näol). Selline meene hoiab meid teadmistes, et suhtleksime kohavaimuga.

SUHTLUS MEID ÜMRITSEVATE MATEERIATEGA JA NENDE ÜMBER OLEVATE ENERGIATEGA

• Kui meil areneb välja isiklik suhe asjadega oma elus, "töötavad" nad paremini. Kui lood sideme oma kodu isiksusliku olemusega ja annad talle nime, lood sa tema ümber tugevama energiavälja.
• Iga asi, millele annad nime ja millesse lood isikliku suhte, hakkab eraldama rohkem elujõu energiat kui nimeta objekt.
• Vanades kultuurides oli see üldine teadmine. Nimed anti relvadele, töö-ja toiduvalmistamise riistadele. Iidsete metafüüsilisse tavade kohaselt tähendas millegi nime teadmine sellega lähedase sideme loomist.

RUUM ON OMAMOODI RAAMATUKOGU

Selle loo me kirjutame oma tegevusega. Tehes seda igapäevaselt, kas kodus, töökohas või muus kohaväljas kus meie jalajälg on astunud. Kus me oleme oma häälesõnumiga ja keha liigutusega loonud nii nähtamatu kui ka füüsilise kujundi.

Kui tegevusi saab palju siis ka see ruum saab täidetud mineviku sõnumite ja tegevustega. Ja hakkavad mineviku pildid ja tegevused tungima ka praegusesse aja hetkesse. Mida rohkem selliseid aja hetki seda rohkem, seda vähem meie kehamaailm mahub sinna ruumi.

Kindlasti ka ruumi toodud asjad omavad oma energeetilist välja ja nede energiate jäämine sinna ruumi, veel vähendavad ruumi suurust. Üksi ei aita, kui oleme ruumist välja viinud selle eseme(tema energeetiline olemus jääb sinna alles).

Mineviku info jäädvustub eelkõige seinte välja (eriti nurkadesse ja uste vahelisse alasse). Esemete (voodite, töölaudade, kappide pinna väljale jne...) Seal leidub mineviku infot kõige rohkem. Eriti siis kui esemed on olnud seal juba aastakümneid jne.

Teadke siis et füüsiline ruumi puhastamine ei kustuta infolist mälu ruumi ja esemete väljast. Seda suurpuhastust saame teha: ENERGEETILISE PUHASTUSE RIITUSEGA

MILLAL JA MIS PUHUL TEHA SELLIST RIITUSLIKU SUUR PUHASTUST

Suuremat energeetilist puhastust soovitan teha aastas paar korda. Kindlasti ennem:uude elamusse kolimist, ennem remonti, kindlasti ka kui lahkute igavesti sellest kohaväljast(ärge jätke oma ja pere energeetilist välja teistele sinna ruumi). Peale inimese või lemmiklooma lahkumist siit maailmast. Kindlasti kõige tihedam puhastus teha pesuruumidess(saunades, vannitubades ja muudes riituskes enese puhastusega ruumides). Kindlasti ka spordiga seotud ruumides.

Uude töökohta kolimisel (oma firma puhul),uude kohta tööle minnes ja vana töökohast ära kolimise või minemise puhul. Kindlasti teha seda ka looma lautades, lemmik loomade puurides jne..

Soovitav aeg seda riitust läbi viia on: KADUNELJAPÄEVA paiku (selleks sobib aeg ka kolm päeva ennem ja pärast seda rituaalset päeva). Kõige parem ja pikemalt hoiab selle aja ajal tehtud rituaal ruumid puhtana. Kindlasti saame seda riitust läbi viia aasta ringselt (teile sobival ajal). Kindlasti parem on seda teha kui vähem inimesi on sellel ajal selles kohaväljas(teiste inimeste liikumine, rääkimine ja vahele segamine juhib teid põhi riituslikust tegevusest eemale, vahel ei ole ka kõigile mõistetav jne..). Töökohtades teha seda kas õhtuti või laupäeval või pühapäeval jne..

Kergemad rituaalsed puhastused elu järje parandamiseks ja muutmiseks saate teha kergemate ja poole lühema aja kuluga. Samuti ei pea kasutama kõike looduslikke elemete korrga (aitab viirukite, küünalde põletamine, äädika veega piserdamine, soola ruumi põrandale asetamisega jne...).

Kindlasti tehke rituaalseid puhastusi: pärast raskema haiguse lõppemist, suuremate tülide lõpus ja kui tunnetate, et soovite oma maailmas mõtteid kiiresti muuta ja kutsuda oma ellu need tegevused, ennem ruumide remonti jne...

Töökohtades tehke rituaalseid puhastusi: kerge energeetiline puhastuse toiming viige läbi oma töökohtades, eriti peale projektide lõppemist, ennem uue töötaja tööle võtmist, ennem remonti jne.. Suuremad puhastused, siis kui alles koliste sinna ruumi või kui alustate suurema ja uuema projektiga jne...

KOHAVÄLJADE JA RUUMIDE ENERGEETILISE PUHASTUSE RIITUSE ÕPETUS NII SÕNAS KUI PILDILISES

FILMIS SIIA ON SALVESTAUD PILTLIK FILM:KUIDAS KÄIB ÜKS RIITUSLIK RUUMI ENERGEETILINE PUHASTUS. See riitus on läbi viidud otse negatiivse sündmuse ja palju infot sisaldava ruumi väljas. Lisaks on see film varustatud inglise keelsete subiitritega.

SÕNALINE ÕPETUS JA LAHTI SELETUS: on siis baasmaterjal seletavaks sõnaks protseduuri läbiviimisel. See kokkuvõtlik õpetus on minu poolne nägemus, mis peaks lihtustama ja julgema teil ISE seda riitust tegema ja läbi viima.

Niisiis -see protseduur, mida mina teile pakun, on üks võimalustest, kuidas ruumi energiavälju puhastada. Kindlsti julgege lisada oma võtted ja arusaamad. Ärge kartke riskida, lisades juurde oma praktilised tunnetuslikud meetodid ja sõnalised lausumised.

SOOVI KORRAL SAAD SELLE ÕPETUSE: PDF FAILI ALLA LAADIDA JA VÄLJA TRÜKKIDA:RUUMIDE ENERGEETILISE PUHASTUSE ÕPETUS

ETTEVALMISTUS ENERGEETILISEKS PUHASTUSEKS OMA MAJAPIDAMISES, TÖÖKOHAS JNE...

• Enne kui hakkame energeetilist puhastust tegema, koristame kõik ruumid ja viskame minema vana kola, mida me enam ei vaja, samuti katkised ja mõranenud asjad.
• Vaatame, et üksi mööbliese ei tekitaks takistusi meie rituaali läbiviimist. Jälgi, et oleks tagatud vaba liikumine ruumis. Kindlasti nihutage voodid või kapid(kui võimalik ja jõuate liigutada) natuke nurkades eemale. Kindlasti koristage riided vooditelt jne.. Vaadake et riituse egu ei löö ennast ruumis vastu mööbli esemeid. Vahel on vaja mõned toolid ja lihtsamad esemed viia välja ja teha neile pärast eraldi energeetilne puhastus. Neid esemid on hea ka välis tingimustes puhastada
• Kõik toiduained panna kinnistesse kappidesse!
Loomad viiakse ajutiselt ruumidest välja! (Nemad tunnetavad ja näevad neid energiavälju ja võivad hakata paanitsema. Muutuda ohlikuks tuleenergiale jne...)

ETTEVALMISTUS ENERGEETILISEKS PUHASTUSEKS TÖÖKOHTADES JA MUUDES ÜHISKONDLIKES RUUMIDES

• Enne energeetilist puhastust koristame kõik ruumid füüsilisest prahist.
• Likvideerime vanad esemed, dokumendid ja muud esemed, mida me oma ruumides enam ei kasuta.
• Vaatame, et üksi mööbliese ei tekitaks takistusi meie rituaali läbiviimisel ja on tagatud vaba liikumine ruumis.
• Dokumendid ja muud esemed on korralikult paigutatud oma kohtadele.
• Kõik kapi-ja lauasahtlid võiksid olla avatud olekus.
• Kergesti süttivad asjad on ruumidest eemaldatud.

Kõik ruumid ehitistes vajavad energeetilist puhastust (kindlasti ka pööningud, keldrid, erinevad koridorid ja muud abiruumid)!Eriti kümblemise ruumid ja kohad,kus palju erinevaid üritusi korraldatkse.

VAIMOLENDITE MÕJU KOHAVÄLJADELE 

alt

Vaimolendid jagunevad inimhingedeks /kelle oli maapeal füüsiline kehastus/ja teistest planetaariumitest (sagedustest) siia meie maa välja tulnud hingedest. Hingestunud inimesed oma meile nähtamatute kehadega jagunevad rahumeelseteks või rahulolematuteks/tihti ka vägivaldseteks/. Rahulike hingekehade all on tavaliselt inimesed kelle töö jäi poolelei ja nad tahavad ilmtingimata oma tegemisi jätkata.Nad omamoodi ei saa arug,i et on füüsiliset kehast lahkunud. Nad näevad ja kõnnivad meie maailmas ja puudutavad asju, inimesi jne...Neil puudb arusaam,kuidas meie neid ei näe ja mõista nende olemust.Nende inimhingede kehastused võivad olla kinni vabatahtlikult siin kuni 1-400 aastani. Nende nähtamatud kehastused on tavaliselt heledad ja tihti nähakse neid udukoguna. Vanemaks jäädes nad tuhmuvad ja kehad muutuvad tumedamaks.Kuid nende siia jäämine on vabatahtlik ja nad liiguvad tihti omal sagedusel ja elavatele liiga ei tee. Kuuleme tihti käimist, kolistamist, naeru ja muid helisid. Selliseid nähtamatuid elanikke võib ruumis tavaliselt olla ühe kaupa, kuid vahel on ka neid rohkem

Õue energeetiline puhastus peaks olema iga aastane.Energeetiline puhastus krundil ,on soovitatav teha kui olete endale soetanud elamu maa või soovite ka oma praeguse kodu energeetikat harmoniseerida õues, aias, põllumaal jne.. energeetilise puhastuse teel.

Energeetiline puhastus on vanade infode maha võtmine mis on talletunud aastate jooksul ,isegi sajandite jooksul. See info võib sisaldada nii head ja halba infot. Kuid meie elu kulgeb praegu ja nüüd-kas meil on õigus elada ja toimetada teiste info väljade mõju väljas, me ei tea sellele ühest vastust ja kas me peamegi selle kallal juurdlema. Meie elame nüüd ja praegu oma elu etappi ja juhime ise oma elu tegevust teistest sõltumata.

Selleks soovitan teha teie kodu platsil(krundil) energeetilise välja puhastuse.