GEOBILOOGILINE DIAGNOSTIKA -ANNAB VASTUSE KÜSIMUSTELE, MIS TEIE MAAILMAS KUS TE HETKEL VIIBITE,ELATE,TÖÖTATE TUNNETUSES MURET TEEB. SELLE ANALÜÜSI ABIL AVAN TEILE NEED TEADMISED, KUIDAS LOODUSENERGIAD MEIE MAAILMA MÕJUTAVAD!MIDA NAD MEILE NÄITAVAD JA KUIDAS ME SAAME NENDE KAASABIL ENDA MAAILMA TÄIUSTADA

 MIDA SUUREM ON TEADMINE, SEDA KERGEM ON INIMESEL MÕISTA LOODUS SEADUSI JA ELADA NENDEGA HARMOONIAS.SEDA TEHES, AITAB LOODUS ISE MEIL OLLA KOGU OMA TEADLIKU ELU TERVED, RÕÕMSAD JA TEOTAHTELISED SUURE VANUSENI!

Et need lubadused ellu viia olen võtnud omale ülesandeks määratleda ja seletada lahti inimestele need loodus energiad mis otseslet annavad kasu või ohustavad meid ja meie ümbritsevat keskkonda: Annan vastused missugused energiad õhus, maapinnal,maa sisemuses, ehitistes mõjutavad meie ümbrustjne.. Nende kaasabil loome endale rahuliku ja õnneliku ümbruse.

Nende infode analüüsimisel kasutan pendlit,pöörelit, ja vastavid mõõte kaarte, mille kaasabil saame infot nende mõju alade asukoha ja põhjuste kohta.

Lisaks kaasan ka veel spetsialiste, kes suudavad teile need vastused anda, mis ei kuulu minu teadmiste ja tegemiste juurde.

Saades teavet saame võtta abiks erinevad abinõud, kuidas seda mõju ala leida, mida ette võtta ja kuidas seda põhjust neutraliseeida. Anda teavet, kuidas seda kohavälja tervendada abimaterjalide kaasabil ja leida need mateeriad, mis aitavad neid põhjusi neutraliseeida

Annan lisa teavet tulevikus oskaksite ise juba tunnetada ja määratleda omale need ainuõiged lahendused, mis rahuldavad teid ja ümbritsevat maailma!


KRUNTIDE, ELAMUTE JA MUUDE RAJATISTELE  GEOBIOLOOGILISE ANALÜÜSI ANDMINE.

Analüüsin ja mõõdistan loodus energiate ja tehniliste kiirguste mõju välju ümbritsevas keskkonnas. Määratlen teile need alad mis on ainuõiged teile magamiseks, õppe- või töölauale, köögipliidile, taimedele ja koduloomadele. Kindlasti kontrollin teie elukoha psüühilisi mõjutegureid, Nõustan ka teile sobivaimate arhitektuuriliste vormide, ehitusmaterjalide ja sisekujundus elementide valikul.

EHITISTE MÕJU ALADES OLEVATE LOODUS  ENERGIATE MÄÄRATLEMINE

Tegurid, mida määratlen valmisehitistes: eramutes, korterites, abihoonetes

•Kas energia voolab elamusse/ruumi sisse takistusteta

•Millised õhu- ja maakiirgused jäävad ehitisalasele pinnale

•Positiivsete ja negatiivsete energiaväljade määratlemine

•Psüühiliste tegurite määramine (võttes aluseks ruumidesse salvestunud infomõjud)

•Erinevate materjalide kontroll ja kuidas nad elukeskkonda mõjutavad

•Õhuenergiate liikumine ruumis, õhuavade asukohad

•Parimate alade määramine strateegilistele elupunktidele:magamiskohale, pliidile, puhkealale, õppimiskohale jne..

•Taimedele ja muule elavale õige koha määratlemine ruumis, aias jne..

•Arhitektuuriliste vormide ja sisekujunduselementide valik

•Kõikide ebasoodsate energiate neutraliseerimiseks on abivahendid olemas!

[/item] [item title="Tegurid, mida määratlen krundil(uue ehitise rajamisel)"]

Kruntide energiate määramine

Tegurid, mida määratlen krundil (uue ehitise rajamisel):

•Õige asukoha määratlemine krundil majale, abihoonetele ja loomadele (laudad, kuudid)

•Teed ja rajad teie krundil

•Millised õhu ja maa kiirgused jäävad teie krundile•Õiged ilmakaare suunad ehitistele

•Õige maja suund, katuse kaldenurk jne..

•Ruumide parim asetus arvestades olemasolevaid energiaid. Ruumide paigutamisel peab energia vabalt ja takistamatult liikuma!

•Valgusenergia jõudmine igasse ruumi (õige asukoha määramine aknaavadele)

•Õige peaukse asukoht. Väga tähtis, kuna sealt liiguvad sisse jõuenergiad.

•Õhutusavadele soodsaima koha määramine

•Parimate alade määramine strateegilistele elupunktidele: magamiskohale, pliidile, puhkealale, õppimiskohale jne..

•Kindlasti soovitan erinevaid looduslikke ehitusmaterjale vastavalt konkreetse (loodus)koha eripärale

•Igale taimele õige asukoht krundil

•Puurkaevude, veesilmade asukoht

•Laste mängumaa

•Ja veel palju muudki, mis jääb teie krundi piiridesse...

•Kõikide ebasoodsate energiate neutraliseerimiseks on abivahendid olemas!

 

Kontoriruumide energiate määramine

Mõõdan üle olemas olevad  looduse ja tehnilised energiaväljad kontorites,tsehhides jne..  Määran kindlaks ruumipunktid, mis teid energetiseerivad ja soodustavad teie erialast tööd enim. Iga töökoha õige asukoht, annab juurde energiat töötajale ja sealt edasi saab suurt kasu ka tööandja! Pakun erinevaid lahendusi ruumi keskkonna tasakaalustamiseks.

 

Kontoriruumide energiate määramine

Tegurid, mida määratlen tööruumides: kontorites, tsehhides, spordisaalides, farmides jne..

•Kas energiavool ruumidesse on takistusteta

•Millised õhu- ja maakiirgused jäävad ehitisalusele pinnale

•Positiivsete ja negatiivsete energiaväljade määratlemine

•Psüühiliste tegurite määramine

•Erinevate materjalide kontroll, nende mõju konkreetses ruumis

•Õhuenergiate liikumine ruumis, õhuavade asukohad

•Individuaalselt lähenen inimese töökohale (lähtudes inimese eripärast ja konkreetse kohavälja mõjudest)

•Elektroonilise aparatuuri mõjutegurid

•Kõikide ebasoodsate energiate neutraliseerimiseks on abivahendid olemas!

 

Taimestiku määramine iluaedadesse

Looduslikus keskkonnas kasvab iga taim oma kindlaskasvuruumis ja õiges pinnases. Määratlen teie aiakrundil valitsevad maa- jamuud energiad ning nende põhjal valime sinna sobivaimad taimesordid.
Valime parima koha puhkenurgaks ja laste mängualadeks.

http://energoman.ee/naidistood/naidis-too-aiandus-plaan.pdfKoha ja ruumide energeetilinepuhastus.

Lehel "Koha välja, kodu ja ruumide energeetika" leiate mõned näited mille järgi saate kontrollida kas teie ruumid vajavad energeetilist puhastust.

Energiaradade  nõustamine

Vabas looduses on palju imelisi energiavälju, mis aitavad tervendada ja tasakaalustada inimese keha ja meelt. Aitan otsida parimaid energeetilisi punkte: nii kosmilisi kui maaenergiaid vahendavad energiasambaid,väepuud ja –põõsad, positiivse kiirgusega kivid, tervendavad õhuvoolud, allikaväljad. Selliste radade märgistamine ja teabe sinna lisamine annab inimestele teadmise, et sellises alas viibimise järel vaimne ja füüsiline keha saavad tervendava doosi.